87 Büntető Kollégiumi Vélemény

6 Downloads 4 Views

Azokat a szabálysértéseket tehát, amelyek a Szabs.tv. 6. ... (1) bek.]. A Btk. 6. §- ának (2) bekezdése a folytatólagosság feltételeként azt kívánja meg, hogy az ...

Comments