Ivan Bojna

4 Downloads 11 Views

IEC 60364 pri tejto ochrane požaduje uzemnenie ochranného vodiča iba pri zdroji a ..... Časť 1: Vyžarovanie; STN EN 60099-5 (35 4870) Zvodiče prepätia.

Comments