Ja dole potpisani(a)_______________________rodjen(a ...

30kB Size 23 Downloads 21 Views

dejan.radulovic Last modified by: Owner Created Date: 3/21/2007 4:12:00 PM Other titles: Ja dole potpisani(a)_____rodjen(a)_____god , JMBG ...


Ja dole potpisani(a)_____________________rodjen(a)______________god, JMBG____________________________, u mestu____________________, sa prebivalištem u Republici Srbiji na adresi__________________________ ___________________________________________i boravištem u SAD na adresi____________________________________________, nosilac pasoša broj______________________, izdat dana________________god. od strane ________________________ dajem

NASLEDNIČKU IZJAVU

Obavešten sam da se pred Opštinskim sudom u _______________________ vodi ostavinski postupak iza smrti _________________________________, čiji sam i ja jedan od zakonskih (testamentalnih) naslednika. Poznato mi je iz čega se sastoji imovina pokojnog__________________________________, a upoznat sam i sa odredbama Zakona o nasledjivanju i mojim nasledničkim pravima, te izjavljujem:

Prihvatam se nasledstva iza pokojnog _____________________________ koje mi pripada na osnovu zakona (testamenta) i istovremeno se svog naslednog dela odričem u korist__________________________________.

Ova izjava je izraz moje slobodne volje i kao takva je neopoziva.____________________ ____________________ mesto i datum davalac izjave

Comments