manwal ng pagsulat ng panukala (proposal writing manual)

8 Downloads 37 Views

papel nito para makamit ang pinakamabuting mga resulta na hinahanap sa ilalim ng SGP-5. SEKSIYON 3. TUNGKOL SA ..... inihanda ng isang certified public accountant;. • mga pinagmumulan ng pondo sa ..... Ang hangarin at panlahat na layunin ay dapat sabihin sa pamanahong pangnagdaan. (ginawa), habang ang ...

Comments