PMP Formulas - PMLead

2 Downloads 28 Views

PMP Formulas Earned Value CV = EV - AC CPI = EV / AC SV = EV - PV SPI = EV / PV EA ‘no variances’ = A / PI EA ‘fundamentally flawed’ = A + ET

Comments