Poker Hand Rank Card - Home Poker Tourney

46kB Size 1 Downloads 11 Views

Poker Hand Rank Card Subject: Poker Author: HomePokerTourney.com Last modified by: HomePokerTourney.com Created Date: 10/8/2005 10:29:00 AM Other titles:
Royal Flush T♥ J♥ Q♥ K♥ A♥ Straight Flush 5♠ 6♠ 7♠ 8♠ 9♠ Four of a Kind Q♣ Q♦ Q♥ Q♠ 2♥ Full House Q♣ Q♥ Q♠ 5♥ 5♣ Flush 3♥ 5♥ 8♥ 9♥ Q♥ Straight 5♠ 6♣ 7♥ 8♦ 9♠ Three of a Kind Q♠ Q♣ Q♥ 5♠ 8♦ Two Pair 5♠ 5♥ Q♠ Q♥ A♣ One Pair 5♥ 5♣ 7♥ 9♦ Q♣ |Royal Flush T♥ J♥ Q♥ K♥ A♥ Straight Flush 5♠ 6♠ 7♠ 8♠ 9♠ Four of a Kind Q♣ Q♦ Q♥ Q♠ 2♥ Full House Q♣ Q♥ Q♠ 5♥ 5♣ Flush 3♥ 5♥ 8♥ 9♥ Q♥ Straight 5♠ 6♣ 7♥ 8♦ 9♠ Three of a Kind Q♠ Q♣ Q♥ 5♠ 8♦ Two Pair 5♠ 5♥ Q♠ Q♥ A♣ One Pair 5♥ 5♣ 7♥ 9♦ Q♣ |Royal Flush T♥ J♥ Q♥ K♥ A♥ Straight Flush 5♠ 6♠ 7♠ 8♠ 9♠ Four of a Kind Q♣ Q♦ Q♥ Q♠ 2♥ Full House Q♣ Q♥ Q♠ 5♥ 5♣ Flush 3♥ 5♥ 8♥ 9♥ Q♥ Straight 5♠ 6♣ 7♥ 8♦ 9♠ Three of a Kind Q♠ Q♣ Q♥ 5♠ 8♦ Two Pair 5♠ 5♥ Q♠ Q♥ A♣ One Pair 5♥ 5♣ 7♥ 9♦ Q♣ |Royal Flush T♥ J♥ Q♥ K♥ A♥ Straight Flush 5♠ 6♠ 7♠ 8♠ 9♠ Four of a Kind Q♣ Q♦ Q♥ Q♠ 2♥ Full House Q♣ Q♥ Q♠ 5♥ 5♣ Flush 3♥ 5♥ 8♥ 9♥ Q♥ Straight 5♠ 6♣ 7♥ 8♦ 9♠ Three of a Kind Q♠ Q♣ Q♥ 5♠ 8♦ Two Pair 5♠ 5♥ Q♠ Q♥ A♣ One Pair 5♥ 5♣ 7♥ 9♦ Q♣ | | | | | | | |Royal Flush |Royal Flush |Royal Flush |Royal Flush | |T♥ J♥ Q♥ K♥ A♥ |T♥ J♥ Q♥ K♥ A♥ |T♥ J♥ Q♥ K♥ A♥ |T♥ J♥ Q♥ K♥ A♥ | |Straight Flush |Straight Flush |Straight Flush |Straight Flush | |5♠ 6♠ 7♠ 8♠ 9♠ |5♠ 6♠ 7♠ 8♠ 9♠ |5♠ 6♠ 7♠ 8♠ 9♠ |5♠ 6♠ 7♠ 8♠ 9♠ | |Four of a Kind |Four of a Kind |Four of a Kind |Four of a Kind | |Q♣ Q♦ Q♥ Q♠ 2♥ |Q♣ Q♦ Q♥ Q♠ 2♥ |Q♣ Q♦ Q♥ Q♠ 2♥ |Q♣ Q♦ Q♥ Q♠ 2♥ | |Full House |Full House |Full House |Full House | |Q♣ Q♥ Q♠ 5♥ 5♣ |Q♣ Q♥ Q♠ 5♥ 5♣ |Q♣ Q♥ Q♠ 5♥ 5♣ |Q♣ Q♥ Q♠ 5♥ 5♣ | |Flush |Flush |Flush |Flush | |3♥ 5♥ 8♥ 9♥ Q♥ |3♥ 5♥ 8♥ 9♥ Q♥ |3♥ 5♥ 8♥ 9♥ Q♥ |3♥ 5♥ 8♥ 9♥ Q♥ | |Straight |Straight |Straight |Straight | |5♠ 6♣ 7♥ 8♦ 9♠ |5♠ 6♣ 7♥ 8♦ 9♠ |5♠ 6♣ 7♥ 8♦ 9♠ |5♠ 6♣ 7♥ 8♦ 9♠ | |Three of a Kind |Three of a Kind |Three of a Kind |Three of a Kind | |Q♠ Q♣ Q♥ 5♠ 8♦ |Q♠ Q♣ Q♥ 5♠ 8♦ |Q♠ Q♣ Q♥ 5♠ 8♦ |Q♠ Q♣ Q♥ 5♠ 8♦ | |Two Pair |Two Pair |Two Pair |Two Pair | |5♠ 5♥ Q♠ Q♥ A♣ |5♠ 5♥ Q♠ Q♥ A♣ |5♠ 5♥ Q♠ Q♥ A♣ |5♠ 5♥ Q♠ Q♥ A♣ | |One Pair |One Pair |One Pair |One Pair | |5♥ 5♣ 7♥ 9♦ Q♣ |5♥ 5♣ 7♥ 9♦ Q♣ |5♥ 5♣ 7♥ 9♦ Q♣ |5♥ 5♣ 7♥ 9♦ Q♣ |

Comments