Wymagania na stopnie Strzeleckie - JS 2021

0 Downloads 13 Views

Staż w Jednostce Strzeleckiej (8 m-cy);. - Posiadanie wyposażenia określonego wytycznymi Szefa Szkolenia. - Udział w uroczystościach patriotycznych;. - W ykazywać ponad przeciętne chęci i umiejętności. Sekcyjny. - Zakończony II Etap szkolenia zgodnie z programem szkolenia JS 2021, zaliczony minimum 1 poligon ...

Comments